maja 2019

Lista wszystkich wpisów

Szukaj na tym blogu

piątek, 31 maja 2019

Cytat i piątkowe tłumaczenie - Florent Pagny - Rafale de vent

Piątkowy cytat:
"Poznawszy swe ograniczenia, tj. swą "niedoskonałą doczesność", homeostat stworzy sobie zapewne, według niej, pod postacią przemyślanych uzupełnień i przedłużeń, "doskonałość pozadoczesną", taką, która umożliwi mu optymalne osiągnięcie wewnętrznej równowagi, czyli, w języku potocznym, zgodę na istniejący stan rzeczy. Ale źródła kompensacyjne nie wyczerpują wszystkich "generatorów" metafizyki. Poza wyrównawczymi w znaczeniu "egoistycznym" będą też działały czynniki "gnostyczne" i genetyczne. Homeostat zorientuje się, że jego wiedza może być tylko przybliżona i niezupełna. Naturalne dążenie do zdobycia wiedzy dokładnej i pełnej doprowadzi go do takiego "modelu metafizycznego", który umożliwi przeświadczenie, iż "wie już wszystko", ponieważ zaś takiej wiedzy empirycznie zdobyć niepodobna, urzeczywistnienie jej przeniesie poza kres własnej, materialnej egzystencji. Jednym słowem, dojdzie do przekonania, iż posiada "duszę", zapewne nieśmiertelną." - Stanisław Lem - "Diabeł i arcydzieło - Teksty przełomowe - Wierzenia elektromózgów" - 1964

Utwór: Rafale de vent
Wykonawca: Florent Pagny
Album: Aime la Vie (2019)

piątek, 24 maja 2019

Cytat i piątkowe tłumaczenie - Frànçois & The Atlas Mountains - Grand Dérèglement

Piątkowy cytat
"[...] ile wciąż idzie w zapomnienie z każdym zgasłym życiem, jak świat niejako sam się opróżnia i pustoszeje, jeśli historie, związane z niezliczonymi miejscami i przedmiotami, które same nie mają władzy pamięci, nie zostaną przez nikogo wysłuchane, zanotowane ani przekazane[...]" - W.G. Sebald - "Austerlitz"

A co do utworu, ot gdzieś taki drobiazg się zapodział.

Utwór: Grand Dérèglement
Wykonawca: Frànçois & The Atlas Mountains
Album: Solid Mirage (2017)


piątek, 17 maja 2019

Cytat i piątkowe tłumaczenie - Amoureuse - z repertuaru Véronique Sanson, wykonanie Jeanne Cherhal

Nie tak dawno przy okazji jubileuszu Véronique Sanson, Jeanne Cherhal wykonała utwór Amoureuse z repertuaru solenizantki. Wykonanie tak jednej jak i drugiej artystki zamieszczam poniżej, ale przedtem jeszcze obowiązkowy cytat dnia dzisiejszego, jakże bogaty, mądry i pełny:

"Jakieś kolosalne udawanie, świat udaje świat, ludzie udają ludzi, każdy i wszystko coś, do jednej sekundy, do najmniejszego gestu (gestu, nie ruchu), a ja także udaję siebie. Wszyscyśmy się na coś umówili i gramy w to.
Tymczasem Prawda (the Truth) jest tuż-tuż, wystarczy jakby przesunięcie o milimetr, mniej niż o milimetr nawet. I ta Prawda jest taka, że wolimy już to udawanie kolosalne niż ją, choć Prawdy mamy pełne gęby. Bo nie jest to Prawda "Pesymistyczna", "Katastroficzna" etc. Gorzej dla "człowieka", gorzej. Jest to prawda spoza nas, a w nas. Więc kłamie, usiłuje kłamać każdą sytuacją, każdym gestem i każdym słowem. Wolimy kłamstwo, czyli świat nasz ludzki, niż Nie-ludzką Prawdę. I panuje system wszechutwierdzania się w tym kłamstwie - wzajemnym - system, w którym zgodnie nad jego utrwalaniem, kontynuowaniem pracują elementy najbardziej sobie wrogie i przeciwstawne, pozornie przeciwstawne, ponieważ po cichu zgodne w kłamstwie, połączone jednym i tym samym: utrzymać system."  - Sławomir Mrożek "Dziennik. Tom 3. 1980-1989".

Utwór: Amoureuse
Wykonawca: Jeanne Cherhal wykonanie dla jubilatki Véronique Sanson
Album: utwór pochodzi z płyty Véronique Sanson "Amoureuse" (1972)

niedziela, 12 maja 2019

Mylène Farmer - Des larmes - tłumaczenie z francuskiego


Ta Pani już dawno opuściła moje serce, po części dlatego że zmieniłem swoje gusta, po części dlatego że jej fundament skruszał na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, ale z perwersyjnej damsko-męskiej potrzeby jestem niejako zobligowany, aby opublikować kolejną jej piosenkę, co też poniżej czynię.
Zapraszam do najnowszego klipu z ostatniego albumu artystki.

Utwór: Des larmes
Wykonawca: Mylène Farmer
Album: Désobéissance (2018)

piątek, 10 maja 2019

Cytat i piątkowe tłumaczenie - Vanessa Paradis - Kiev


Piątkowy cytat:
"Sanity means - stop playing in the play about yourself. There is a subtle but real line between the sensed and real side. No problem can be solved by (when) putting oneself inside a problem. Outside only - and seeing it with its neighborhood - together.
[Zdrowy rozsądek oznacza - przestań grać w sztuce o sobie. Istnieje subtelna, ale realna granica pomiędzy stroną odczuwaną a rzeczywistą. Żaden problem nie może być rozwiązany przez (kiedy następuje) umieszczenie siebie wewnątrz problemu. Jedynie z zewnątrz - i widząc go z jego sąsiedztwem - razem.]" - Sławomir Mrożek "Dziennik. Tom 3. 1980-1989".

Utwór: Kiev
Wykonawca: Vanessa Paradis
Album: Les Sources (2018)

sobota, 4 maja 2019

Underground Mentality - De2s z udziałem 60 East & Timothy Rhyme z First Dirt - tłumaczenie z francuskiego

I kolejny utwór z nowego albumu De2s "Comme un Lundi", tym razem gościnnie udział wzięła amerykańska grupa First Dirt (60 East i Timothy Rhyme) z Los Angeles podczas ich pierwszej wizyty w Paryżu. Podając za źródłem - na gramofonach w produkcji utalentowany DJ Idem.
Tekst oryginalny i tłumaczenie dzięki uprzejmości Katy Koniarz.

Utwór: Underground Mentality
Wykonawca: De2s z udziałem 60 East & Timothy Rhyme First Dirt, Dj Idem
Album: Comme un Lundi (2019)

piątek, 3 maja 2019

Cytat i Piątkowe tłumaczenie - Charlotte Cardin - Faufile


Piątkowy cytat:
"A great, visionary, instinctive wisdom, sometimes super-natural, magic. The lack of transmission between that and wheels on which the life rolls. Knowing (feeling) too much, so much, putting that to practice so badly. Like a huge sum of money in big notes, which somehow can't be changed, made into small change - to buy bread. 
[Wielka, wizjonerska, instynktowna wiedza, czasami nadprzyrodzona, magiczna. Brak pasa transmisyjnego między tym a kołami, na których toczy się życie. Wiedząc (czując) za wiele, tak wiele, tak fatalnie przekłada to na praktykę. Niczym przy wielkiej sumie pieniędzy w dużych banknotach, których z jakiegoś powodu nie można rozmienić, zamienić na drobne, żeby kupić chleb.]" - Sławomir Mrożek "Dziennik. Tom 3. 1980-1989".

Utwór: Faufile
Wykonawca: Charlotte Cardin
Album: Big Boy - EP (2016)

środa, 1 maja 2019

Rien Que De L'eau - Christine and the Queens oraz w oryginale Véronique Sanson

W tym tygodniu wydarzyła się rzecz piękna ponieważ piękne rzeczy to domena Christine and the Queens, a zatem poznajmy całe jej jestestwo w utworze z repertuaru Véronique Sanson. Dodatkowo na końcu zamieszczam wspaniałe wykonanie w wersji oryginalnej.

Utwór: Rien Que De L'eau
Wykonawca: Christine and the Queens (Chris), a w oryginale na końcu Véronique Sanson
Album: Sans Regrets (Véronique Sanson 1992)