Sanseverino - Chérie, C'est la guerre - tłumaczenie z francuskiego

Lista wszystkich wpisów

Szukaj na tym blogu

sobota, 1 czerwca 2013

Sanseverino - Chérie, C'est la guerre - tłumaczenie z francuskiego

Stéphane Sanseverino jest piosenkarzem francuskim pochodzenia włoskiego. Jego teksty bywają pełne humoru, czasami traktują o sprawach błahych, ale bywa że dotykają również poważnych tematów i taki jest właśnie poniższy utwór - zapraszam.
Des punks à chiens en limousine ------------Sfory punków w limuzynach
Traversent la campagne de Serbie, --------- Przemierzają wiejski krajobraz Serbi,
De vieux dirigeants yougoslaves ------------ Starzy przywódcy Jugosławii
Leur jettent des osties. --------------------- Rzucają w nich opłatkami.
Ils ont le visage de Tito --------------------- Są obliczem Tito
Et le corps de Françoise Sagan ------------- I zwłok Françoise Sagan
Mais ils ressemblent à s'y méprendre ------- Ale można je łatwo pomylić
A Michel Blanc... -------------------------- Z Michel Blanc...

Un vieil empereur en porte-jaretelles, ------ Stary cesarz w podwiązkach
La fiole de Poppers à la main, ------------- Fiolka Poppersów w ręku
Parle à sa cour des privilèges -------------- Rozmawia ze swoim dworem pełnym przywilejów
Et leur dit : " C'est pour demain !" --------- I mówi mu: "To na jutro!"
Et puis là, c'est la déferlante, -------------- A potem, to się przeleje,
Des vagues de haine xénophobe ---------- Fale nienawiści ksenofobicznych
Commencent à dévaster l'Europe --------- Zaczną niszczyć Europę
Et puis après, c'est tout le globe... --------- A później, cały świat...

Chérie, c'est la guerre --------------------- Kochanie, to jest wojna

Le peuple souffrant de Pologne ---------------------------- Cierpienie ludzi z polski
S'enlise et veut du Vatican. -------------------------------- Przebiera miarę i żąda Watykanu.
Le pape est mort et c'est un ex-nazi son remplaçant. ------- Papież jest martwy i ex-nazista go zastępuje.
Des extazies alors remplacent La triste culture de l'espoir. -- Ekstaza później zastąpi smutek kultury nadziei.
Il va falloir faire attention ----------------------------------- Musimy być ostrożni
A tous ces cons... ------------------------------------------ Ze względu na wszystkich głup... (lub ze względu na konsekwencje)

Et puis, ces images disparaissent, ---------------- A potem, te wszystkie obrazy znikną
Et c'est ton visage que je vois -------------------- I twoje oblicze zobaczę
Mais pas dans une vision champêtre, ------------ Ale nie w wiejskiej wizji,
Ni dans un cadre en bois. ------------------------ Ani w drewnianej ramie.
En ouvrant ton courrier, tu lis -------------------- Otwierając pocztę od ciebie, zobaczę napisany
Le rapport de l'autopsie ------------------------- Raport z autopsji
Tu es farcie, pleine d'O.G.M., ------------------- Jesteś nafaszerowana, pełna GMO
Mais je m'en fous, je t'aime. --------------------- Ale mnie to nie obchodzi, kocham cię.

Chérie, c'est la guerre --------------------- Kochanie, to jest wojna

Sous l'équateur, c'est l'accalmie, ---------- Na równiku chwilowa cisza
Un jeune dictateur africain ---------------- Młody dyktator afrykański
Fait fusiller des journalistes, --------------- Gotuje się by strzelać do dziennikarzy,
Très tôt, le matin. ------------------------- Bardzo wcześnie, o poranku.
Deux mille chômeurs vont et viennent, ---- Dwa tysiące bezrobotnych przychodzi i odchodzi,
Ils errent, dépossédés. -------------------- Błąka się, wywłoszczonych.
Sans parachute, ils vont mourir ----------- Bez spadochronu, umrą
Ecrabouillés. ------------------------------ Rozmiażdżeni.

Aujourd'hui, un grand P.D.G. ------------- Dziś, prezes dyrektor generalny
Et son sourire satisfait, -------------------- I jego usatysfakcjonowany uśmiech,
Fait un virement au dictateur, ------------- Wykona woltę zostając dyktatorem
Tiens, comment ça se fait ? --------------- Hej, jak to się stało?
Ils aime les femmes comme un prophète, -- Oni kochają kobiety jak wyrocznie,
Le fouet et les menottes aussi. ------------- Bat i kajdanki również.
Il est surpris, déguisé en prêtre, ------------ Jest zaskoczony, przebrany za księdza,
Dans une orgie ! -------------------------- W jednej z orgii

Chérie, c'est la guerre --------------------- Kochanie, to jest wojna

Les enfants, devant des vidéos, ----------- Dzieci przed telewizorami,
Se dévorent trente paquets de gâteaux. --- Pożerające trzydzieści paczek ciasteczek.
Ca va leur défoncer les dents, ------------- To zniszczy im zęby,
Mais ça nous laisse du temps -------------- Ale to daje nam czas
Pour rester le dimanche matin, ------------- By odpocząć w niedzielę rano,
Jusqu'à midi, tout nus dans le lit, ----------- Do południa, całkiem nago w łóżku,
Faire l'amour en haut des rideaux, et puis, -- Kochać się na górnej części zasłony, a później
Sur le tapis ! ------------------------------- Na dywanie!

Redécouvrir des endroits, ---------------------------- Odnaleźć miejsca,
Encore mieux que la fois d'avant, --------------------- Jeszcze lepsze niż przedtem,
J'oublie toujours comme tu es belle, mais maintenant, -- Zawsze zapominam jak jesteś piękna, ale teraz
Ce que les garbus de 68 ------------------------------ To garbus rocznik 68
Redoutaient, est arrivé vite ---------------------------- Bali się, przyjechał szybko
Il va falloir tout foutre en l'air ! ------------------------ Będzie miał wszystko!

Chérie, c'est la guerre --------------------- Kochanie, to jest wojna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz