Alliance Ethnik - Respect - tłumaczenie z francuskiego

Lista wszystkich wpisów

Szukaj na tym blogu

niedziela, 19 maja 2013

Alliance Ethnik - Respect - tłumaczenie z francuskiego


Tym razem na niedzielę proponuję utwór, który zna niemalże każdy. To piosenka hip-hopowa licząca sobie prawie 20 lat, ale pozostająca wciąż bardzo popularnym i granym w stacjach radiowych kawałkiem - mowa o Respect. Wykonawcą utworu jest francuska grupa Alliance Ethnik, która istniała na przestrzeni lat 1990-1999 - był to bardzo złożony skład z wpływami algierskimi, włoskimi, francuskimi i kongijskimi, stąd zresztą ich nazwa.


L´alliance sera tellement "funky" ------------- Przymierze będzie tak "funky"
Vinia et Mel-k, make it funky --------------- Vinia* i Mel-k** uczynią je funky
L´esprit de l´alliance est "funky" {x2} ------- Duch przymierza jest "funky"

Oui le sujet est ouvert de manière claire -------------- Tak ten temat jest zdecydowanie otwarty
Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères -------- Bez wątpienia nasze raporty są szczere
Oui c´est clair, je vous parle de respect -------------- Tak to jasne, mówię wam o szacunku
Et je vous parle de cette valeur qui se perd, en effet! - I mówię wam o tej wartości, która zaniknęła, w efekcie!
Hein, le monde moderne dissout les vraies valeurs ---- Eh, współczesny świat rozpuszcza prawdziwe wartości
Say hein, là il ya de quoi avoir le coeur en ------------- Powiedz, eh, tam jest to co ma serce w
Mille-mille morceaux, --------------------------------- Tysiącach-tysięcy kawałków
Car les villes-villes aussi Joe! ------------------------- Ponieważ miasta-miast również Joe!
Sont touchées par le manque de respect oohh! -------- Są dotknięte brakiem szacunku!

Come back on a funky track, ------------------------- Powróć na drogę funky,
Once we start no turning back, ------------------------ Kiedy zaczniemy nie będzie już powrotu,
Feel the groove and you will move to this -------------- Poczuj rytm i będziesz się do tego ruszał
All night long, ----------------------------------------- Całą noc,
When she learns it starts to go, ------------------------ Kiedy uczy się go, to samo zaczyna iść,
When she grows it starts to know, --------------------- Kiedy rośnie, to już wie
Respect yourself, and the rest will floooowwww!!! ---- Szanuj siebie, i reszta jakoś poleci!

{Refrain: x2}
Respect yourself, respect the funk, -------------------- Szanuj siebie, szanuj funk
Respect the ladies ------------------------------------- Szanuj kobiety
Respect yourself, respect the funk (yeah, ha ha) ------- Szanuj siebie, szanuj funk (yeah, ha ha)

Je veux du respect pour le bang, bang ----------------- Chcę poszanowania dla bum, bum
Boogie, boogie, hoogie, hoogie, ah! ah! --------------- Boogie, boogie, hoogie, hoogie, ah!, ah!
Respecte l´ancienne école et sa descendance, ------------- Szanuj starą szkołę i jej wychowanków,
La nouvelle école a besoin de cette présence en France, -- Nowa szkoła potrzebuje tej obecności we Francji
Le break est oublié, et le rap est commercialisé, ----------- Break*** jest zapomniany, a rap skomercjalizowany
Le tag disparaît, et le rap resurgit dans les galeries, -------- Etykieta**** zanika, a rap pojawia się w galeriach
D´A.R.T spécialisé, --------------------------------------- W S.Z.T.U.C.E. wyspecjalizowanych
Malgré tout ça les acharnés demeurent dans chaque spécialité, paix, res-pect, -- Pomimo wszystkich tych okrutności pozostaje w każdej specjalności, pokoju, szacunku,
Aussi à tous les funky de la planète -------------------- Również we wszystkim co funky na planecie
Mais quand je dis funky, ------------------------------ Ale kiedy mówię funky,
Pensez plus au comportement qu´à l´esthétique et tous le vent, oui! --- Pomyśl bardziej o zachowaniu się niż estetyce i całym jego duchu, tak!
Le funky est un état d´esprit, ----------------------- Funk jest stanem ducha
Sachez que l´oriental number one en fait partie! ----- Wiedz, że wschodni numer jeden stanowi jego część

Malik in the move, ------------------------ Malik***** w ruchu,
Find yourself inside the groove, ----------- Znajdź się w rytmie groove******
Music´s what we really came here far! ---- Muzyka jest tym po co tak naprawdę przeszliśmy tak długą drogę

{au Refrain, x2}

Oh! Je suis down avec le mia, mais ----------------------  Oh! Jestem na dole z M.I.A.*******, ale
Chez nous c´est la peta, qui a comblé ces années-là ----- U nas to drobiazg, który wypełnia te lata
Le respect touche aussi les djs hein ---------------------- Szacunek to również wpływ didżejów
Qui nous ont fait hein ------------------------------------ Kto go nam dał
Et nous font danser hein oh ------------------------------ I sprawił że tańczymy

Oh yes it´s good to be a king, --------------------------- O tak dobrze jest być królem
And yes it´s good to be a queen, ------------------------ I tak dobrze jest być królową
Respect yourself, and the rest will flow ------------------ Szanuj siebie, a reszta sama się ułoży

Le diamond, voyage sur le sillon ------------------------ Diament, podróż do szczeliny
En kilométrage illimité et transmet le son ---------------- Nieograniczony zasięg i przesył dźwięku
On l´a empéché de stopper et d´évoluer ---------------- To uniemożliwia jego zatrzymanie i powstrzymanie rozwoju
Mais Vinia dans le domaine, nous sommes restés ------- Ale Vinia w okolicy, w której mieszkaliśmy
Acharné du respect, tu vis et tu le sais ------------------ Zawziętość szacunku, żyjesz i wiesz
La vie a fait qu´il n´y a aucune reconnaissance ---------- Życie sprawia, że nie ma wdzięczności
Pour le rôle du vinyle, je pense comme Gina ------------ Co do znaczenia winylu, myślę tak jak Gina

Life the bitch, and then you die, hola -------------------- Życie suka, a potem umierasz

{au Refrain, x3}

* Vinia Mojica - piosenkarz z Queens, Nowy Jork, znany ze współpracy z wieloma hip hopowymi artystami - w tym m.in. z francuskim Alliance Ethnik. Jest wykonawcą wyżej tłumaczonego utworu.
** Czy może raczej K-mel - Kamel Houairi, raper, lider grupy Alliance Ethnik.
*** W języku angielskim, francuskim termin "break" w muzyce oznacza tą część utworu w której następuje przerywnik instrumentalny, lub perkusyjny, czyli przerwa od głównych sekcji piosenki. W żargonie didżejskim break to moment w którym wszystkie elementy piosenki (głos, basy, etc.) milkną za wyjątkiem perkusji.
**** Prawdopodobnie chodzi o tag z języka angielskiego, w przypadku tego tłumaczenia najlepszym słowem oddającym sens jest "etykieta" nie w sensie dosłownym.
***** Abd al Malik - również francuski raper
****** Groove - czyli rytm, który czujemy i do którego się poruszamy, grany przez sekcje rytmiczne (perkusja, basowa gitara elektryczna, gitara, klawisze, itp.)
******* M.I.A. - Mathangi <> Arulpragasam - autorka, kompozytorka, producentka.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza