Hocus Pocus feat. Oxmo Puccino - Equilibre - tłumaczenie z francuskiego

Lista wszystkich wpisów

Szukaj na tym blogu

niedziela, 3 marca 2013

Hocus Pocus feat. Oxmo Puccino - Equilibre - tłumaczenie z francuskiego

Raperzy z Francji - Oxmo Puccino pochodzi z Mali, urodzony w 1974 roku, natomiast Hocus Pocus to hip-hopowa grupa z Francji. Cały projekt zasługuje na uwagę - warsztat, profesjonalizm i doświadczenie widać nawet po jednym utworze.

On joue les funambules sur un câble invisible ------------ Gramy linoskoczków na niewidzialnej linie
On jongle avec des bulles on defie l'impossible ---------- Żonglujemy kulami na nieosiągalnym poziomie
Dans une main la colombe dans l'autre le calibre -------- W jednej ręce gołębica, w drugiej pistolet
J'ai beau tendre les bras je ne trouve pas l'equilibre ----- Na próżno wyciągam ramiona nie znajdując równowagi

Face au vent je ne fais pas le poids --------------------- Stawiam czoło do wiatru nic nie ważąc
Ma plume n'a qu'une masse derisoire ------------------- Moje pióro ma niewystarczającą masę
Pieds nus sur le fil du rasoir ----------------------------- Bose stopy na krawędzi ostrza
Et sous nos yeux la balance s'incline -------------------- I przed naszymi oczami równowaga się przechyla
Là où la gravite s'obstine le malaise s'imprime. ---------- Tam gdzie grawitacja utwierdza się w uporze niepokój się naznacza
Comme si la seule rime au mot "Inegalite”... ------------ Jak gdyby jedynym rymem do słowa "Nierówność"...
Etait "Fatalite”. ----------------------------------------- Było słowo "Los"
Comme si la seule figure imposee... --------------------- Jak gdyby tylko postać nałożona...
Etait d'etre bien ne. ------------------------------------- Wystarczyło być dobrze urodzonym.
Ici et là le contraste est saisissant ------------------------ Tutaj i tam kontrast jest uderzający
Nous scions l'arbre sur lequel nous sommes assis. ------- Ścinamy drzewo, na którym siedzimy
On fait avec ici et là-bas ils font sans -------------------- Zarówno tutaj jak i tam są zaprzeczenia
C'est un signe mais à ce qu'on dit "C'est ainsi”. ---------- To znak, ale on mówi, że to jest to
Ici le reve d'un Uzi factice sous le sapin ----------------- Oto sen ogłupiałego Uzi pod drzewem
Là-bas de l'acier trempe entre ses petites mains. -------- Tam hartowana stal w jego małych rękach
Sous un pied mes racines sous l'autre le sol vibre ------- Pod moimi stopami moje korzenie gdzie indziej ziemia wibruje
J'ai beau tendre les bras je ne trouve pas l'equilibre. ----- Na próżno wyciągam ramiona nie znajdując równowagi

Refrain

Je roule en ambulance dans ma bulle en funambule --- Jeżdżę ambulansem w swojej bańce linoskoczka
Sur le fil de ma vie je m'envole avec une plume. ------ W nici swojego życia lewituję z piórem
Oublie l'equilibre equitable --------------------------- Zapomnij o sprawiedliwej równowadze
Pour que les uns soient libres ------------------------- Dla których niektóre są wolne
Faut que les autres soient stables ! ------------------- Inni muszą pozostać niezmienni!
Quel enfoire sait ce qui est bon ou mauvais... -------- Który drań wie co jest dobre czy złe...
Je navigue entre les bords avec des rames de poète. -- Poruszam się pomiędzy brzegami z wiosłami poety.
On court pour faire sa place assise ------------------- Prowadzimy by zająć swoje miejsce
Pour finir couche entre six chaises vides. ------------- By zakończyć spoczynek pomiędzy sześcioma pustymi krzesłami.
Malgre tout on s'accroche à la banquise ------------- Mimo wszystko musimy przylgnąć do lodu
Parce que l'iceberg cache une pyramide. ------------ Ponieważ góra lodowa przykrywa piramidę.
De quel côte des barreaux sommes-nous ------------ Po której stronie krat jesteśmy
les plus libres ? -------------------------------------- bardziej wolni?
J'ai beau tendre les bras je ne trouve pas l'equilibre. ----- Na próżno wyciągam ramiona nie znajdując równowagi

Refrain

En attendant la chute de l'acrobate --------------------- Czekamy na upadek akrobaty
On compte les minutes puisque l'echec fait de ---------- Liczymy minuty z powodu awarii ocen.
l'audimat.
Pour les uns l'impact sera ce qu'il sera ----------------- Dla niektórych będzie uderzenie, że będzie
Pour d'autres un parachute 24 carats. ----------------- Dla innych 24 karatowy spadochron
A force de s' relever et rester sincère ------------------ By mieć siłę do podniesienia się i pozostania szczerym
On s'aperçoit que bien des maux sont necessaires. ---- Uświadomimy sobie, że wiele zła jest konieczne.
Que les memes mots apaisent ou bouleversent -------- Że te same słowa uspokajają lub bulwersują
Selon la balance elle te jette ou te berce. -------------- Dla zrównoważenia rzucasz lub kołysasz
On joue les fakirs avec un seul clou ------------------- Gramy fakirów z jednym kolcem
On vise la pomme sur ta tete avec une vision floue. ---- Widząc jabłko na głowie z przymroczonym wzrokiem.
Une roulette russe le barillet plein de balles ------------ Rosyjska ruletka z bronią pełną kul
En attendant la chute roulement de tambours avant ---- W międzyczasie upadek rolki bębenka przed
le coup de cymbale.----------------------------------- uderzeniem w talerz.
Tout droit sur le Cap Horn ---------------------------- Prosto na Przylądek Horn
Bâtir un château de cartes à la vue qui ----------------- Budowanie domku z kart na widok tej
cartonne. ---------------------------------------------- Skały.
Laissez-moi grimper j' vais combler ------------------- Pozwól mi wspiąć się i wypełnić
des lacunes ------------------------------------------- Luki
Sur une echelle ---------------------------------------- W skali
appuyée sur la lune ------------------------------------ Obsługiwanej na Księżycu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz