Tłumaczenia piosenek francuskich

Lista wszystkich wpisów

Szukaj na tym blogu

piątek, 24 maja 2019

Cytat i piątkowe tłumaczenie - Frànçois & The Atlas Mountains - Grand Dérèglement

Piątkowy cytat
"[...] ile wciąż idzie w zapomnienie z każdym zgasłym życiem, jak świat niejako sam się opróżnia i pustoszeje, jeśli historie, związane z niezliczonymi miejscami i przedmiotami, które same nie mają władzy pamięci, nie zostaną przez nikogo wysłuchane, zanotowane ani przekazane[...]" - W.G. Sebald - "Austerlitz"

A co do utworu, ot gdzieś taki drobiazg się zapodział.

Utwór: Grand Dérèglement
Wykonawca: Frànçois & The Atlas Mountains
Album: Solid Mirage (2017)


piątek, 17 maja 2019

Cytat i piątkowe tłumaczenie - Amoureuse - z repertuaru Véronique Sanson, wykonanie Jeanne Cherhal

Nie tak dawno przy okazji jubileuszu Véronique Sanson, Jeanne Cherhal wykonała utwór Amoureuse z repertuaru solenizantki. Wykonanie tak jednej jak i drugiej artystki zamieszczam poniżej, ale przedtem jeszcze obowiązkowy cytat dnia dzisiejszego, jakże bogaty, mądry i pełny:

"Jakieś kolosalne udawanie, świat udaje świat, ludzie udają ludzi, każdy i wszystko coś, do jednej sekundy, do najmniejszego gestu (gestu, nie ruchu), a ja także udaję siebie. Wszyscyśmy się na coś umówili i gramy w to.
Tymczasem Prawda (the Truth) jest tuż-tuż, wystarczy jakby przesunięcie o milimetr, mniej niż o milimetr nawet. I ta Prawda jest taka, że wolimy już to udawanie kolosalne niż ją, choć Prawdy mamy pełne gęby. Bo nie jest to Prawda "Pesymistyczna", "Katastroficzna" etc. Gorzej dla "człowieka", gorzej. Jest to prawda spoza nas, a w nas. Więc kłamie, usiłuje kłamać każdą sytuacją, każdym gestem i każdym słowem. Wolimy kłamstwo, czyli świat nasz ludzki, niż Nie-ludzką Prawdę. I panuje system wszechutwierdzania się w tym kłamstwie - wzajemnym - system, w którym zgodnie nad jego utrwalaniem, kontynuowaniem pracują elementy najbardziej sobie wrogie i przeciwstawne, pozornie przeciwstawne, ponieważ po cichu zgodne w kłamstwie, połączone jednym i tym samym: utrzymać system."  - Sławomir Mrożek "Dziennik. Tom 3. 1980-1989".

Utwór: Amoureuse
Wykonawca: Jeanne Cherhal wykonanie dla jubilatki Véronique Sanson
Album: utwór pochodzi z płyty Véronique Sanson "Amoureuse" (1972)

niedziela, 12 maja 2019

Mylène Farmer - Des larmes - tłumaczenie z francuskiego


Ta Pani już dawno opuściła moje serce, po części dlatego że zmieniłem swoje gusta, po części dlatego że jej fundament skruszał na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, ale z perwersyjnej damsko-męskiej potrzeby jestem niejako zobligowany, aby opublikować kolejną jej piosenkę, co też poniżej czynię.
Zapraszam do najnowszego klipu z ostatniego albumu artystki.

Utwór: Des larmes
Wykonawca: Mylène Farmer
Album: Désobéissance (2018)

piątek, 10 maja 2019

Cytat i piątkowe tłumaczenie - Vanessa Paradis - Kiev


Piątkowy cytat:
"Sanity means - stop playing in the play about yourself. There is a subtle but real line between the sensed and real side. No problem can be solved by (when) putting oneself inside a problem. Outside only - and seeing it with its neighborhood - together.
[Zdrowy rozsądek oznacza - przestań grać w sztuce o sobie. Istnieje subtelna, ale realna granica pomiędzy stroną odczuwaną a rzeczywistą. Żaden problem nie może być rozwiązany przez (kiedy następuje) umieszczenie siebie wewnątrz problemu. Jedynie z zewnątrz - i widząc go z jego sąsiedztwem - razem.]" - Sławomir Mrożek "Dziennik. Tom 3. 1980-1989".

Utwór: Kiev
Wykonawca: Vanessa Paradis
Album: Les Sources (2018)

sobota, 4 maja 2019

Underground Mentality - De2s z udziałem 60 East & Timothy Rhyme z First Dirt - tłumaczenie z francuskiego

I kolejny utwór z nowego albumu De2s "Comme un Lundi", tym razem gościnnie udział wzięła amerykańska grupa First Dirt (60 East i Timothy Rhyme) z Los Angeles podczas ich pierwszej wizyty w Paryżu. Podając za źródłem - na gramofonach w produkcji utalentowany DJ Idem.
Tekst oryginalny i tłumaczenie dzięki uprzejmości Katy Koniarz.

Utwór: Underground Mentality
Wykonawca: De2s z udziałem 60 East & Timothy Rhyme First Dirt, Dj Idem
Album: Comme un Lundi (2019)

piątek, 3 maja 2019

Cytat i Piątkowe tłumaczenie - Charlotte Cardin - Faufile


Piątkowy cytat:
"A great, visionary, instinctive wisdom, sometimes super-natural, magic. The lack of transmission between that and wheels on which the life rolls. Knowing (feeling) too much, so much, putting that to practice so badly. Like a huge sum of money in big notes, which somehow can't be changed, made into small change - to buy bread. 
[Wielka, wizjonerska, instynktowna wiedza, czasami nadprzyrodzona, magiczna. Brak pasa transmisyjnego między tym a kołami, na których toczy się życie. Wiedząc (czując) za wiele, tak wiele, tak fatalnie przekłada to na praktykę. Niczym przy wielkiej sumie pieniędzy w dużych banknotach, których z jakiegoś powodu nie można rozmienić, zamienić na drobne, żeby kupić chleb.]" - Sławomir Mrożek "Dziennik. Tom 3. 1980-1989".

Utwór: Faufile
Wykonawca: Charlotte Cardin
Album: Big Boy - EP (2016)

środa, 1 maja 2019

Rien Que De L'eau - Christine and the Queens oraz w oryginale Véronique Sanson

W tym tygodniu wydarzyła się rzecz piękna ponieważ piękne rzeczy to domena Christine and the Queens, a zatem poznajmy całe jej jestestwo w utworze z repertuaru Véronique Sanson. Dodatkowo na końcu zamieszczam wspaniałe wykonanie w wersji oryginalnej.

Utwór: Rien Que De L'eau
Wykonawca: Christine and the Queens (Chris), a w oryginale na końcu Véronique Sanson
Album: Sans Regrets (Véronique Sanson 1992)

piątek, 26 kwietnia 2019

Cytat i piątkowe tłumaczenie - BB Brunes - Visage


Już od jakiegoś czasu klip, do prezentowanego dzisiaj utworu, jest dostępny do oglądania, ale ponieważ tekst wydaje mi się strasznie pogmatwany, toteż przeleżał na półce "w oczekiwaniu". Tak, czy inaczej w dalszym ciągu nie jest znana nowa płyta, którą owa kompozycja ma zapowiadać, toteż potraktujmy to jako zapowiedź niewiadomego.

Piątkowy cytat w sam raz odpowiada temu co zdarza mi się tutaj popełniać, oczywiście w odniesieniu do tej pierwszej części:
"Ostrożnie ze słowami. Często to, co poważne, kiedy zapisane, zamienia się w błazeństwo. Chyba że jest dobrze napisane."  - Sławomir Mrożek "Dziennik. Tom 3. 1980-1989".

Utwór: Visage
Wykonawca: BB Brunes
Album: zapowiedź nowego albumu

piątek, 19 kwietnia 2019

Cytat i Piątkowe tłumaczenie - Tombe la neige - Salvatore Adamo


Na wstępie zaznaczę tylko, że w szczególnie refleksyjny sposób dotknęły mnie zdjęcia, które pokazano w telewizji w tym tygodniu. Jakie to zdjęcia każdy doskonale wie, napiszę tylko, że ciarki przeszły mi po plecach i momentalnie dostałem gęsiej skórki. W tej jednej chwili zdałem sobie sprawę z tego, że miliony istnień, które kształtowały i były kształtowane przez ten obiekt nagle bezpowrotnie utraciły jakiś procent swojej właściwości, że po setkach tysięcy dni ukształtowanych tym bytem, nagle wszystko w jakimś sensie mogło legnąć w gruzach i w jakimś sensie legło w gruzach. Oczywiście nie jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy takie zjawisko występuje, ale chciałem podzielić się tymi paroma słowami. Gdyby odnieść to do skali kosmicznej zdarzenie to nie miało żadnego znaczenia, ale dla kosmosu Ziemi było ono znaczące w skali światowej.
Nie pozostaje mi nic innego jak pochylić czoła przed Naszą Panią i w milczeniu kontemplować jej dalsze istnienie.
Postscriptum: Moja historia z nią związana sięga 1997 roku i korzystając z tej ponurej okazji pozdrawiam wszystkich uczestników rowerowej pielgrzymki Będzin-Paryż, na Światowe Dni Młodzieży.
To wtedy się poznaliśmy, choć ja do dnia dzisiejszego w to nie wierzę.

A wracając do naszego dzisiejszego rozkładu jazdy, piątkowy utwór to klasyk, który w pewnym sensie pasuje do okoliczności, a piątkowy cytat? Zobaczcie sami:
"The less is there. Make the best out of the less, if from the more you couldn't make much. Eat as much as you can digest, look at what you can see. Don't try to be bigger then you are. The rest is silence.
[Jest mniej. Wykorzystaj mniej, w jakim stopniu się da, jeśli z więcej niewiele mógłbyś skorzystać. Jedz tyle, ile możesz strawić, patrz na to, co możesz zobaczyć. Nie próbuj być większy, niż jesteś. Reszta jest milczeniem]." - Sławomir Mrożek "Dziennik. Tom 3. 1980-1989".

Utwór: Tombe la neige
Wykonawca: Salvatore Adamo
Album: Tombe la neige (1965)